НАПИСАНО ПО МОИ КАРИНИ


Цветанка Еленкова, поет, преводач, издател
Връзка към писмото


"Намерената овца", стихотворение от Стивън Уингейт, писател, САЩ
Връзка към стихотворението


"Свободно падане", стихотворение от Боряна Матеева, кинокритик, България; по картината "Падащо създание"
Връзка към стихотворението


Писмо от Стивън Хъмфриз, САЩ
Връзка към писмото